Currently browsing category

Thơ, Page 3

Thương con

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam
 

A-mí thương con cho con uống sữa ngọt, nước …

Trò chuyện với rừng cây

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam
 

Các bạn đứng cho ngay hàng thẳng tắp
Nhạc gió …

Cao su – khúc hát ân tình

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam
·        

Thế giới nghiêng mình trước …

Ngày em về

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Có lẽ nào từ trong câu hát

Ngày em đi …

Về với cao su

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Từ giã chiến trường tôi về với Cao su.

Nơi …

Đời người đời cây

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Nông trường có tuổi thơ tôi

Có nhà dạy trẻ

Có …

Điệu luân vũ ban mai

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Những người con gái từng đêm

mang giấc mơ xuân …

Nhớ trăng

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Lộc Ninh hư ảo một vòm trăng

Cao su vẫy …

Khát vọng sống

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Không phải ngọn cỏ nào cũng tàn lụi theo …

Hoài niệm về một loài cây

Thơ tham dự cuộc vận động sáng tác Thơ-Ký-Nhạc về ngành Cao su Việt Nam

 

Sợi râu bạc của người già mọc xuống phía …